Pazarlama Yönetimi

About the project

 • Pazarlamanın Tanımı ve Pazarlama Eylemleri

  Pazarlama Kavramı Anlayışındaki Gelişmeler

  Pazarlama Çeşitleri

  Pazarlamayı Etkileyen İşletme İçi ve İşletme Dışı Faktörler

  Pazarlama Planı

  Pazar Fırsatlarının Analizi

  Hedef Pazarların Seçimi

  Pazarlama Karmasının Oluşturulması

  Pazar Araştırmaları Kapsam ve Aşamaları

  Uluslararası Pazarlar

  Örgütsel Pazarlar

  Tüketici Davranışları

  Ürün Yönetimi

  Marka Yönetimi

  Dağıtım Kanalı Stratejileri

  Fiyatlandırma Stratejileri

  Reklam

  Halkla İlişkiler

  Satış Promosyonu

  Kişisel Satış

  Internet ve Pazarlama

  Müşteri Odaklı Kültür ve CRM

  Pazarlama Bölümünün Örgütlenmesi

  Pazarlama Kontrol Yönetimi

  Özet ve Değerlendirme
 • 4 Hafta

Kurumsal Eğitimler

Müşteri Hizmetleri Eğitimi
Takım Çalışması Eğitimi
İletişim teknikleri eğitimi
Pazarlama ve satış teknikleri eğitimi
Proje Yönetimi eğitimi
Telefonda etkili iletişim eğitimi
Hedef belirleme ve takip sistemi eğitimi
Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

Bireysel Eğitimler

Eğiticinin Eğitimi
Sigortacılık Eğitimi
İnsan Kaynakları Eğitimi
Sağlık kurumları yöneticiliği eğitimi
Pazarlama Yönetimi
Yabancı Dil Eğitimi
Satış Pazarlama

İletişim

0 232 486 70 76 - 0232 388 28 88

egitim@netsclub.com.tr

Sosyal Medya

JoomShaper