Sağlık kurumları yöneticiliği eğitimi

About the project

 • Örgüt ve Yönetim Kuramı    

  Stratejik Yönetim ve Uygulaması

  Muhasebe ve Finans

  Pazarlama Stratejisi

  Araştırma Yöntemleri

  Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

  Sağlık Ekonomisi

  Sağlık Hukuku

  İnovasyon ve Değişim Yönetimi

  Stratejik İş Planının Hazırlanması ve Uygulanması

  Uluslararası İşletme Stratejisi ve Organizasyonu

  Reklam Yönetimi

  Tüketici Davranışları

  Marka Yönetimi
 • Sağlık kurumlarının diğer hizmet işletmelerinden farklı kılan spesifik özellikleri bulunmaktadır.   Bu nedenle ‘Hastane yöneticiliği ’ bir diğer adıyla ‘sağlık kurumları yönetimi ‘ olarak yeni bir yönetim disiplini orata çıkmıştır. Hastaneler ve sağlık kurumları günümüzde her gün sayısı artmakta olan en önemli kuruluşlardan birisi olması nedeniyle ülkemizde yeni ve bu alanda hizmet verecek nitelikli personel açığı bulunan bir meslek dalıdır.Dolayısıyla, bu alanda yetişecek her profesyonelin diğer sektörlere göre daha kolay iş bulabileceği ve kariyer edinebileceği bir sektördür

  Bu eğitimin amacı sağlık alanında mesleki kariyer edinmek isteyen, temel işletmecilik bilgisi dışında  sağlık sektöründe bilgili, hastane yönetimi bilgisine sahip, iletişimi güçlü, tıbbı dökümasyon ve bilgisayar bilgisine sahip,  sağlık sektörünün ihtiyacı olan nitelikli yöenticiler yetiştirmektir. 
 • Bu bölümlerde okuyacak adaylardan genel olarak işletme, ekonomi ve matematik konularına ilgi duymaları ve bu alanlarda başarılı olmaları beklenir. Ayrıca, analitik düşünebilme, yaratıcı olma ve değişime ayak uydurabilme, başkalarını etkileyebilme ve yönlendirebilme, ekip çalışmasına yatkın olma ve empatik ilişkiler kurabilme gibi yeteneklere sahip sabırlı, anlayışlı ve soğukkanlı karakterdeki adaylar bu bölümlerde daha başarılı olabilirler.
 • - Saat

Kurumsal Eğitimler

Müşteri Hizmetleri Eğitimi
Takım Çalışması Eğitimi
İletişim teknikleri eğitimi
Pazarlama ve satış teknikleri eğitimi
Proje Yönetimi eğitimi
Telefonda etkili iletişim eğitimi
Hedef belirleme ve takip sistemi eğitimi
Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

Bireysel Eğitimler

Eğiticinin Eğitimi
Sigortacılık Eğitimi
İnsan Kaynakları Eğitimi
Sağlık kurumları yöneticiliği eğitimi
Pazarlama Yönetimi
Yabancı Dil Eğitimi
Satış Pazarlama

İletişim

0 232 486 70 76 - 0232 388 28 88

egitim@netsclub.com.tr

Sosyal Medya

JoomShaper