Satış Pazarlama

About the project

 • Modül 1: Kişisel Satış

  ·         Kişisel Satışın Amaçları

  ·         Kişisel Satışın Avantajları

  ·         Kişisel Satış Stratejisi 

  ·         Kişisel Satışın Yapısı

  Modül 2: Başarılı Satış Teknikleri ve Müşteri Algısı

  ·         Başarılı Satış Elemanının 3 Temel Özelliği

  ·         Satış Elemanının Sahip Olması Gereken Bilgiler

  ·         Satış Sunumunda İletişim Engelleri

  ·         Satış Sunumunda Dinleme 

  ·         Müşteri Davranış Şekilleri  

  ·         Müşteriye Uyum Sağlama

  ·         Müşterinin Değer Algısı

  1.     Ekonomik Değer

  2.     Zaman Değeri

  3.     Kalite Değeri

  4.     Rehberlik Ya Da Tavsiye Değeri

  5.     Politik Ya Da İmaj Değeri 

  6.     İlişki Değeri 

  7.     Kolaylık Değeri 

  ·         Müşteri Değerinin Temel Kaynakları 

  1.     Çalışanlar

  2.     Çözümler

  3.     Şirket 

  Modül 3: Satış Süreci

  ·         Kişisel Satış Süreci 

  ·         Müşteri Adaylarının Belirlenmesi 

  1.     Örnek Olay: Müşteri Aday Profilinin Çıkarılması 

  2.     Müşteri Adayı Listesi Hazırlama

  3.     Müşteri Adaylarını Nitelendirme

  ·         Yaklaşma Öncesi Hazırlıkların Yapılması 

  ·         Müşteri Adayına Yaklaşılması;  Müşteriye Yaklaşım Teknikleri 

  ·         Satış Sunumunun Yapılması

  ·         Sorularla Satış Ve Satışa Götürecek Soru Örnekleri

  ·         Satış Sunumunda Yapılmaması Gerekenler

  ·         Bir Satış Teklifinde Avantaj Olarak Bahsedilebilecek Konular

  Örnek Olay: Muhtemel Tasarruf Ve Karları Örnek Olarak Öne Sürmek

  Örnek Olay: Riskler Kayıplar Hakkında Müşteriyi Uyarmak 

  Örnek Olay: Satış Fiyatını Minimize Etmek Ya Da Önemsizleştirmek

  ·         İtirazların Karşılanması

  ·         Müşteri İtirazlarının Türleri Ve Başa Çıkma Yolları

  1.     Ürün İle İlgili İtirazlar Ve Başa Çıkma Yolları

  2.     Firma İle İlgili İtirazlar Ve Başa Çıkma Yolları

  3.     Zamanlama İle İlgili İtirazlar Ve Başa Çıkma Yolları

  4.     Satış Elemanı İle İlgili İtirazlar Ve Başa Çıkma Yolları

  ·         Fiyat İtirazları İle Başa Çıkma 

  1.     Başarılı Bir Fiyatlandırmanın Etkisi

  2.     Fiyat Hakkındaki Gerçekleri Bilmek 

  3.     Mazeret Ve İtirazı Birbirinden Ayırmak

  Örnek olay: Fiyat İtirazı ve Üstesinden Gelme

  ·         Müşteri İtirazlarını Karşılama

  1.     Erteleme Stratejileri

  2.     Konuyu Değiştirme Stratejileri

  3.     Dengeleme Stratejileri

  4.     Geri Çevirme Stratejileri

  5.     İspatlama Teknikleri
 • Girişimciler, işletmelerin satış departmanlarında görev alan orta düzey yöneticiler ve çalışanlar, kariyerini satış alanında sürdürmek isteyen kişiler ve yeni mezunlar ile üniversite öğrencileri.
 • İşletmelerin kuruluş amacı tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri geliştirerek satmak ve bu şekilde kar elde etmektir. Zaman içinde işletmenin farklı fonksiyonları ön plana çıkmış olsa bile satış fonksiyonu kar elde etme amacına direkt etki ettiğinden dolayı her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. 

  Kişilerin pazarlama ve kişisel satış konularında kendilerini geliştirmeleri aslında onların kendi işlerinde ya da görev aldıkları şirketlerde başarıyı yakalamaları açısından kilit öneme sahiptir. Unutmamak gerekir ki her işletme bir ürünü ya da hizmeti satmak için kurulmuştur. Bu sebeple işletmelerin hepsi pazarlama ve satış konularında personel istihdam etmektedir. Kariyerini bu alanda sürdüren ya da sürdürmeyi hedefleyen kişilerin karşılarına diğer alanlara oranla daha fazla iş fırsatı ve daha yüksek gelir ihtimali çıkacağı açıktır. 

  Kişisel Satış Teknikleri Eğitim Programı ile katılımcıların konu ile ilgili yetkinliklerinin arttırılması ve iş hayatında kilit öneme sahip satış fonksiyonunda başarıyı yakalamaları hedeflenmiştir. 

More in this category: Yabancı Dil Eğitimi

Kurumsal Eğitimler

Müşteri Hizmetleri Eğitimi
Takım Çalışması Eğitimi
İletişim teknikleri eğitimi
Pazarlama ve satış teknikleri eğitimi
Proje Yönetimi eğitimi
Telefonda etkili iletişim eğitimi
Hedef belirleme ve takip sistemi eğitimi
Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

Bireysel Eğitimler

Eğiticinin Eğitimi
Sigortacılık Eğitimi
İnsan Kaynakları Eğitimi
Sağlık kurumları yöneticiliği eğitimi
Pazarlama Yönetimi
Yabancı Dil Eğitimi
Satış Pazarlama

İletişim

0 232 486 70 76 - 0232 388 28 88

egitim@netsclub.com.tr

Sosyal Medya

JoomShaper